Liên quan đến vụ nghi đầu độc cả nhà bằng thuốc sâu ở Phú Thọ, Công an huyện Thanh Sơn đang tiếp tục phối hợp...