Luật sư cho rằng theo luật, việc công khai điểm thi của tân hoa hậu không phải là hoạt động xâm phạm bí...