Bang Texas

Bầu cử Mỹ đến hồi kết

Bầu cử Mỹ đến hồi kết

Việc Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của bang Texas nhằm vào 4 bang chiến trường được đánh giá là dấu chấm hết...