Mỗi một trường hợp người chết trên địa bàn tỉnh Thái Bình đưa đi hỏa thiêu, gia đình người chết phải mất...