Mỗi lần đi thu tiền bảo kê, nhóm Loan 'cá' đi cả chục 'giang hồ' xăm trổ, nên ai cũng ngại không dám tố cáo.