Bảng lương được cơ trưởng Quang Đạt chia sẻ mới đây thật sự khiến dân tình trầm trồ.