Theo Cục CSGT, thống kê trong hai năm 2015 và 2016 còn 159.515 bằng lái xe liên quan đến tạm giữ, bị tước quyền...