H'Hen Niê xác nhận việc thi rớt bằng lái xe A2. Cô bày tỏ quyết tâm sẽ vượt qua kỳ thi này trong lần tiếp theo.