Phi vụ 'mất cả chì lẫn chài' này có lẽ sẽ khiến tên trộm táo tợn ghi nhớ suốt đời, bởi chẳng những hắn phải...