Nhiều thông tin cho rằng hành động lấy bia cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu nên được Thủ tướng Chính...