Đại diện truyền thông của Phúc Long cho biết khi tiếp nhận sự việc phía công ty gặp trực tiếp khách hàng để làm...