So với tháng 3, giá ô tô Honda tháng 4 có nhiều thay đổi, ưu đãi lớn hơn, cao nhất lên đến 100 triệu đồng bao gồm...