Những cái tên đáng chú ý như Morning giảm 4 triệu đồng hay Cerato tăng cao nhất tới 6 triệu đồng.