Hyundai Grand i10 có đến 9 phiên bản với giá bán thấp nhất là 315 triệu đồng.