Hiện tại những mẫu xe 'hot' nhập khẩu của Ford Việt Nam đang được chờ đợi giao hàng trong tháng 9/2018 tới...