Năm 2016 không có sự thay đổi lớn nào về giá vé tham quan tại các khu du lịch Đà Lạt, riêng một số điểm đến giá...