Bảng giá của của các mẫu xe Mitsubishi trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%...