Hãng ô tô Nhật Bản áp dụng nhiều nội dung khuyến mại giá trị lớn cho người tiêu dùng.