bảng giá đất

Bảng giá đất tại Gia Lai năm 2015

Bảng giá đất tại Gia Lai năm 2015

Bảng giá đất mới nhất tại Gia Lai - Đã bao gồm quyết định về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện,...