Bà N.T.T (51 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4) cho biết: 'Huyền thường xuyên đánh, chửi con lớn tiếng. Hàng xóm...