Được thành lập vào năm 1948, Hells Angels sau đó nhanh chóng trở thành băng đảng mô tô lớn nhất thế giới....