Gò lưng lóc cóc đạp xe, đôi mắt chàng cảnh sát hình sự không ngừng liếc quanh cánh đồng. Bất ngờ một...