Một mẹ bầu đã lên danh sách những thứ cần mua cho con trong 6 năm đầu đời. Dù con bú chủ yếu là sữa mẹ,...