Giận bố vì không cho đi nối tóc nên một nữ sinh 13 tuổi đã uống 40 viên thuốc Paracetamol 500mg, dẫn đến suy gan cấp,...