Bandit 9 Eve Classic được ví như một vũ khí bí mật ở Việt Nam có khả năng đánh bại trong cuộc chiến...