Phát hiện 2 đối tượng đi xe máy nghi trộm chó trên địa bàn, Ba và Tiễn đuổi theo chặn lại thì bị một đối...