Nghe nói bệnh ban xuất huyết Henoch-Schoenlein rất khó chẩn đoán vì không có triệu chứng đặc hiệu? Khi nghi ngờ thì...