Ông Lộc cho rằng, việc bán 2 xe sang doanh nghiệp tặng này dựa theo quy định chung là không được sử dụng...