Phản bác câu nói 'bán xăng cho phụ nữ là tội ác', ông Khuất Việt Hùng cho biết nam giới chiếm tới 81% thống kê giới...