Công ty tài chính tiêu dùng SHB Finance với 100% vốn thuộc ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển sẽ thoái vốn cho...