Nhiều người không tin nhưng đây là chuyện có thật. Cho đến đầu những năm 1900, tất cả đàn ông ở Anh đều được...