Các thanh niên đã sử dụng chạng ná thun và bi xe đạp loại 9 ly bắn vào hơn 10 xe khách chạy trên quốc lộ 1.