Ngày 4-12, sau bốn ngày đặt chỗ qua mạng, hầu hết các chặng từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung như Sài Gòn - Diêu...