Tại hội nghị Trung ương lần thứ 12 khai mạc sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu...