Theo ông Đào Anh Tuấn, thông tin nhân viên hướng dẫn tiếp cận, bán vé lụi cho khách như Báo Thanh Niên phản ánh thì...