Hắn lên kế hoạch, ngay từ khi còn ở trong trại giam, để đến khi vừa về nhà đã ráo riết thực hiện hành vi phạm...