Sinh viên tại các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc đang nhận được vô số đề nghị bán trứng...