Ngoài án phạt tăng, bị cáo cùng 3 đồng phạm vẫn phải bồi thường 2 triệu baht (66.200 USD) do phá hoại thiên nhiên và...