Đứng trước những thông tin nghi vấn H&M chấp nhận bản đồ có 'đường lưỡi bò' phi pháp, ảnh hưởng đến chủ...