Để có tiền tiêu xài, vợ chồng Cụt Thị Khin và Cụt Văn Quân đã cấu kết với bọn buôn người để bán 2 trẻ em...