Cô cho rằng, 'nghề nghiệp của người yêu không xứng với mình', bởi anh chỉ là một công nhân bình thường, còn cô là...