Thiếu nữ người Australia vô cùng bất ngờ gặp bạn trai trong một nhà hàng nhiều năm sau khi được thông báo anh ta đã...