Sau khoảng thời gian im lặng, bạn trai cũ của Sulli đã chính thức lên tiếng về sự ra đi đột ngột của Sulli.