Trải qua nhiều sóng gió trong tình cảm, hiện tại Lý Hương đang chọn cuộc sống độc thân - câu chuyện đang thu hút sự...