Nhóm thanh thiếu niên ở Huế rao bán tiền giả trên với tỷ lệ một đổi lấy 10 khiến nhiều người mắc bẫy.