Việc đặt ban thờ Thần tài là điều được coi trọng nhất và thường được đặt theo hướng tốt đối với từng gia...