Danh sách rút gọn cho giải thưởng Puskas gồm 10 ứng viên đã được FIFA công bố hôm 6/11.