Không muốn chịu cảnh thất nghiệp, các huấn luyện viên thể hình nhanh chóng đổi nghề và nhận được hưởng ứng...