Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng thuê xe cẩu rồi chỉ chỗ để cẩu trộm 3 chiếc...