Đó là thí sinh Nguyễn Trần Lê Na (đang theo học lớp 11A2, trường THPT Đức Linh, Phan Thiết), người sẽ xuất hiện trong...